Nye standarder for boligbygging

viktor

Vi står ovenfor et nytt skifte i hvordan vi bygger boliger, hus, blokker, rekkehus, lokaler, bygninger, haller, rådhus, fengsler, togstasjoner, klubbhus også videre. Alt må revurderes og fornyes. Det som er spennende, er at det har myndighetene tenkt at vi skal skal finne ut av selv.

Det er et stort forbedringspotensial for bygging av hus. Vi må se gjennom hele bygningens levetid og ikke si at rivning av huset er dets ende. Det er her det spennende nye begynner, vi må kunne gjenbruke alt om igjen og om igjen.

Hvorfor er det slik? Jo, vi har ikke funnet opp noen løsning for utvinning av råstoff til alt fra ledninger til taksten. Og lagrene begynner å gå tomt. Det vil si, energi og masse er en og samme ting, så hvilken form materialene har gått over i, spiller egentlig ikke så stor rolle så lenge vi tar vare på de grunnleggende råstoffene.

Hvorfor er aluminium så rimelig å produsere

Det er ikke uten grunn Norge er en stor produsent innenfor prosessindustrien. Vi har, eller hadde, nærmest gratis tilgang på energi til varme og produksjon. Denne muligheten er unik i verdens målestokk og den fordelen kan vi ikke lenger benytte oss av.

Forhold gjør at import og eksport svikter

Det er store økonomiske og sosiale endringer i verden i dag. Vi er ikke klar over det, fordi vi ennå ikke ser det store bildet i Norge. Men snart tror ekspertene at ting som databrikker og kobber-ledninger vil mangle i stor skala.

Det kan gjøre at det blir vanskelig å kjøpe hus om noen år. Derfor er det lurt å slå til nå. Med nyheter, tips og økonomiske råd fra Nettavisen.no/forbrukslån/ kan man hvert fall komme nærmere drømmeboligen.

Hvordan skal vi løse boligkrisa

Man går inn for helt nye måter å bygge på. Byggene skal rives etter standarder som gjør at alt bevares for gjenbruk. Gamle vinduer kan settes inn i nye bygg etter at de har vært gjennom en kontroll, en utbedring og en ny revisjon. Isolasjon kan males opp for innblåsing i nye vegger. Reisverk kan bøtes og ble nye konstruksjoner. Spiker rettes ut og herdes på nytt.

Det skal være større krav til hogst og grundige grunnundersøkelser for å berge artsmangfold og jordsmonn. Det er ikke bare dyrene som dør, men jorda mister stadig fortere sitt biomangfold. Næringsrike åkre er ikke lengre fruktbare. Alt henger sammen, og vi må gjøre noe fort. Gjenbruk av bolig og boligmasse er et nytt stort bidrag i klima -og miljøkampen.