Vindturbiner er fremtiden!

viktor

De senere årene har etterspørselen etter ren og gjenvinnbar elektrisitet steget i hele Europa. I Norge har vi vært selvforsynt med 95% ren strøm. Vi produserer også vind og bølgekraft. Det jobbes stadig med nye systemer for å utvinne miljøvennlig strøm. I dag har vi vindturbiner i Nordsjøen som produserer rundt 6 megawatt. SINTEF jobber nå med å utvikle en enda større vindturbin som skal produsere opptil 10 megawatt. De nye turbinene vil bli ca 200 meter høye, med rotorblader på 180 meter. Det er store krefter som settes igang når en slik konstruksjon settes på havbunnen og drives av bølger og strømmer i Nordsjøen. Det stilles derfor svært store krav til konstruksjonene, og spesielt på hvordan de er festet i havbunnen.

Viktig å teste konstruksjonen skikkelig

Når man ønsker å utvikle større vindturbiner, er det for å kunne produsere mer strøm. I I en slik prosess er det mange elementer det må tas hensyn til. Forskere jobber nå med å finne ut hvordan konstruksjonen av offshore vindturbiner blir påvirket av bølger og vind, og hvordan det igjen påvirker jorden rundt fundamentet, kalt monopælen. Denne består av et stålrør som blir presset ned i havbunnen og utgjør forankring og feste til den 200 meterhøye vindturbinen. SINTEF vil gjennomføre datasimuleringer for å se hvordan interaksjonen mellom bølger, vind, havbunn og monopæl vil være for å være helt sikre på at fundamentet, monopælen og omgivelsene tåler den store belastningen både turbinkonstruksjonen og omgivelsene vil bli utsatt for.

Det er i dag vindturbiner ipå grunt vann rundt England og Tyskland. Disse vindturbinparkene bygges og drives av Statoil. Ole Havmøller i Statoil forteller at de har god kunnskap om mindre vindturbiner, likevel etterspør de mer kunnskap for å videreutvikle vindparkene de allerede har, og for å utvikle nye prosjekter. Imidlertid krever større turbiner og store konstruksjoner mer enn de små, og det gir nye utfordringer. Statoil vil gjerne være med på utviklingen, og støtter SINTEF i prosessen med å utvikle og designe de nye vindturbinene. Denne forskningen vil flytte grenser, derfor vi må være helt sikre på at vi designer vindturbinene riktig. Dette prosjektet er midt i blinken for oss, sier Ole Havmøller, forsker i Statoil. For å designe disse vindturbinene optimalt, er det viktig å gjennomføre datasimuleringer

Kraft til å feire livet

Store vindturbiner, vind og bølgekraft er ikke det vi først tenker på når livet skal feires. Imidlertid blir det ikke mye fest uten strøm, det er derfor svært viktig at det stadig forskes på, og utvikles nye alternative energikilder. SINTEF og Statoils samarbeid vedrørende utvikling av offshore vindturbiner vil øke produksjonen av strøm fra 6 til 10 Megawatt. Imidlertid kan ikke livet alltid være fullt av forskning og store tall, for de fleste av oss er det helt andre ting som teller. og noen ganger skal det feires. Hos Partyking finner du alt du kan drømme om for å lage den perfekte festen. Om det er temafest, karneval, julebord, barnebursdag eller jubileum finner du alt du trenger for arrangementet der. Sett i gang, ikke vent, feir livet med https://www.partyking.no/. Med utstyr fra Partyking blir du kongen av festarrangementet, iallefall rammene rundt festen. Spenningen må du selv stå for.