Nye prinsipper for bygging av skoler i Lørenskog

viktor

Med både nye læreplaner og en haug av ny teknologi gjør at også nye skolebygg i Lørenskog skal bygges med formålet om skolebygg som lett kan forandres og tilpasses nye krav som vil komme.

Anleggene skal kunne være store nok til å ha plass til økende elevgrupper og eventuelle forandringer skal muliggjøres uten store omkostninger og likeledes på kort tid. Disse nye skolebyggene skal uttrykke og muliggjøre både mål og selve visjonen til den nasjonale læreplanen.

Dette går både på fysisk utforming, fleksibilitet og materialbruk med mer.

Noen av de viktigste kravene er å skape en skole som skal være møtepunkt i lokalmiljøet Det skal gå an både å drive med sport og fritidsaktiviteter etter skoletid og det skal finnes soneinndeling som gjør det lett å skille de ulike delene av skolen. Dernest skal det bygges skolebygg med en utforming som gjør at selve bygget smelter arkitektonisk inn i resten av området som det er bygget i. Et annet meget viktig krav er å skape bygg som bruker lite energi og som er økonomiske i bruk for å sikre at selve skolebygget er utformet på en flott og bærekraftig måte.