Konstruksjon av broer

viktor

En bro er en konstruksjon laget for kryssing av et vanskelig farbart område Dette kan være alt fra et juv,en elv eller andre kryssende veier eller diverse jernbanelinjer foreksempel. Konstruksjon av broer er viden kjent og helt vanlig og nødvendig i moderne tid slik at all varetransport kommer seg dit den skal og slik at vi som bor i den moderne og industrialiserte verden også kommer oss frem dit vi skal både til hverdag og fest. Derimot så er det usikkert rent historisk når mennesket begynte å bygge broer i utgangspunktet.

Når det er sagt så tilsier all sannsynlighet at de første broene som ble bygget bare bestod av noen tykke og solide trestammer som ble lagt strategisk over en elv eller en bred bekk.

Eksempler på ulike typer av broer

Gode eksempler på forskjellige typer av broer er blant annet hengebroer, hvelvbroer,bue-broer og fagverksbroer. Mange av de broene som går over sjøer og elver har funksjoner som muliggjør løfting og senking av de respektive broene slik at båter og cruiseskip kan passere helt fritt.

Et annet viktig aspekt ved det å konstruere broer er selve konstruksjonen og alle de matematiske og tekniske beregningene som ingeniørene foretar seg på forhånd. Enhver bro skal nemlig konstrueres på en sånn måte at den skal tåle mye vekt fra blant annet passerende privatbiler og annen tungtrafikk hver eneste dag. Dette krever mye av dem som skal konstruere og beregne.

Broer som bryter sammen av ulike grunner kaller vi bro-kollaps. De vanligste årsakene til at en bro vil kollapse er enten matematiske feilberegninger hos den som skal konstruere selve broen. Dernest spiller påvirkning av vær og vind også en avgjørende rolle for vind og vann kan gjøre mye skade på en vanlig bro. Det kan også være at broen blir påkjørt av drivved som driver forbi eller at båter og andre fartøy kjører på selve broen gjentatte ganger. Andre ganger så kan det være at broen ikke får godt vedlikehold og da kan salt og korrosjon føre til at broen klapper sammen.

Dette igjen gir også klare indikasjoner om hvor avgjørende det er at alle dem som skal konstruere broer i Skandinavia og andre deler av verden har gode kunnskaper om helheten rundt alt fra beregninger og analyser til det å konstruere en god og solid bro som holder seg i årevis.