Konstruksjon av båter i naturmaterialet tre

viktor

Båtbygging er en eldgammel kunst. Det handler om å bygge båter som er spesialtilpasset transport over store elver, sjøer eller over langstrakte hav.Når det kommer til båter som er bygd i naturmaterialet tre så er denne tradisjonen godt utbredt på alle kontinenter over hele verden De aller første båtene som er konstruert i tremateriale kalles stokkebåter. Stokkebåtene ble videreutviklet etterhvert og en av de typene vi fikk da var plankebåtene. Plankebåtene fantes allerede for 5000 år siden i Egypt og disse trebåtene ble brukt svært mye.

Å bygge en båt av tre

En ordentlig båtbygger av den gamle skolen I norge måtte først og fremst være en god håndverker.

Dernest var det ønskelig at han også hadde inngående kompetanse om hvilke emner av treet som skulle brukes. Noen kriterier var helt avgjørende for båtbyggeren : Treets alder, hvordan barken på treet er i tillegg til treets alder. Godt modne trær hadde mer kompakt tre-substans og var dermed godt egnet for en solid og stødig trebåt med tilhørende god og lang holdbarhet.

I nyere tid har man sett at tresorter som ask, alm,mahogni og akasietre brukes mer og mer og da særlig til bygging av diverse lystbåter.