Grindbygg og selve konstruksjonen bak denne byggeteknikken

viktor

Grindbygg finnes ennå mange steder på Vestlandet, spesielt langs kysten. Selve konstruksjonsmåten er meget godt egnet til å konstruere store åpne rom. I tillegg så er denne måten å bygge på materialbesparende. Byggeteknisk sett så har også denne store fordeler. Med Grindbygg så beskytter selve konstruksjonen for kraftig vær og vind og det var lett å bytte ut enkelte deler av den. Siden Grindbygg også tørker raskt så egnet denne typen konstruksjon seg også for områder med mye fuktig vær og regn. Grindbygg ble brukt som naust for båtutstyr og det finnes mange naust som er bygget i denne stilen på Vestlandet og nedover på Sørlandet.

Selve fundamentet til Grindbygg

Selve kjernen i Grindbygg gikk gjennom en transformasjon og forenkling på 1800-tallet. I forhold til selve konstruksjonen så er skjelettet på bygningene sammensatt av grinder og stavleier. Det er disse som utgjør det bærende i konstruksjonen. Stavene bindes oventil sammen på tvers av en slinder- en rundstokk- med hals og hode i hver ytterende Disse grindene innehar også to staver som er bent loddrette med dype hakk i hver av dem. Halsen blir plassert i stavenes overkant og mellom stavene er det skråbånd i metall for både å støtte konstruksjonen og stive den av for lenger holdbarhet.

Selv om det å konstruere med grindbygg er helt ideelt for å skape luftige og store rom så er denne konstruksjonen også vident kjent for å ha ganske trekkfulle vegger. Fundamentet under selve grindbygget bestod som regel av store steiner som lå under hver eneste stav. I Haugesund finnes det mange ulike eksempler på konstruksjon med grindbygg. Blant annet uthus til landbruk, løer og diverse sjøhus bygget som en etasje. På Utsira derimot så skulle alle sjøhus bygges i to etasjer og på denne måten mente de at man skulle kunne motstå både kraftig vær og vind mye bedre. Grindkonstruksjonen ble etterhvert et særnorsk merke som først og fremst levde lenge og vel på kyststrekningen fra Vestlandet i vest til Sørlandet i sør. En av mange gode grunner til at teknikken Grindbygg holdt seg i over 3500 år på Vestlandet er at dette er en materialbesparende måte å bygge på. Vestlandet langs kysten hadde et utpreget lyngmiljø mens det samtidig var få trær i områdene og i andre områder på Vestlandet og Sørlandet så fantes det store skogløse områder på grunn av all tømmerhoggingen på 1500 og 1600-tallet. En annen god grunn til at metoden med Grindbygg har holdt seg så lenge er rett og slett den lange holdbarheten. Stavene står tørt og beskyttet hevet opp fra fundamentet og siden fundamentet var i solid stein så holdt byggene lenge og vel fordi de ikke ble utsatt for fuktighet og råte. Det som mange ikke vet er at konstruksjonen til Grindbygg er påfallende lik konstruksjonen til Langbygg som man finner i vikingtiden.