Framtiden handler om treet!

-Flere ser på at det er en direkte kobling mellom bærekraft og trearkitektur, sier arrangøren i TreFokus, Aasmund Bunkholt. Under konferansen for trearkitektur ønsket arrangørene å vise frem byggeteknikker, som arkitekten Herman Kaufman bruker. Kaufman er en av de fremste arkitektrt innen trebruk i hele Europa. Det ble også diskutert hvilke rolle tre spiller for den nyere norske arkitekturpolitikken. I Norge har trearkitekturen alltid stått sterkt. I dag er det store gjennombruddet bruken av tre som byggemateriale til både større og mindre bygg, ruralt og urbant. Norsk trearkitektur har blant annet fått stor oppmerksomhet internasjonalt.

Har du vurdert å bygge hus men trenger å ta opp et forbrukslån? Hos centum kan du beregne hvor mye din månedskostnad vil ligge på om du tar opp et lån. Søkere over 18 år kan søke gjennom nettsiden. Først sender du inn en søknad for å få ditt drømmelån for å realisere drømmen din. Her har du muligheten for å sammenligne flere lånetilbud fra over 15 långivere. Du bestemmer selv hvilke alternativ som passer deg best for å realisere din boligdrøm. Selskapet hjelper deg også med å bli kvitt dyre smålån eller kredittkortgjeld.

En husplan som utarbeides.

Det ble til konferansen invitert deltakere som kunne komme med noen konkrete innspill, angående arkitekturpolitikken som har vært under utforming. Innspillene dreier seg om treets rolle for den nye politikken, og skal deretter leveres til departementet gjennom DOGA. DOGA står for Design og arkitektur Norge som skal stimulere arkitektstanden og eventuelt andre til å være med på prosessen om å påvirke en utforming av en ny arkitekturpolitikk, sier Bunkholt.

Løsning for miljøet

-TEK 17 er for svak for miljøet og bærekraften generelt sett. Da vurderes det ut i fra alle typer materialer og løsninger som er. Det oppleves stadig en større oppmerksomhet på bærekraft, som fører til større interesser for bruk av tre i arkitekturen, sier Bunkholt. Det vises at tre blir sett på som en slags “løsning” på det stadig omdiskuterende miljøutfordringene. Dette merkes som oftest i byene. TEK burde legge fokuset sitt mer generelt på bruk av fornybare materialer og livsløpvurderinger, sier Bunkholt.

Tre personer som planlegger.

Bunkholt står fast på at den nye arkitektpolitikken bør ha sitt fokus på arkitekturens rolle for å skape noen gode, og ikke minst bærekraftige omgivelser for samfunnet som mennesket lever i. Bunkholt mener videre at den såkalte “hverdagsarkitekturen” burde i fremtiden fokusere på å treffe alle. Lovverket henger ofte etter den tekniske framgangen, sier Bunkholt.

-Trearkitekturen står sterkt i Norge, og Norges trearkitektur har blant annet fått stor oppmerksomhet på internasjonalt nivå. Det har vært store gjennombrudd ved bruk av tre som byggemateriale for ulike bygg både ruralt og urbant. Vi ser utviklingen i Norge med bruk av trearkitektur på skoler og kulturbygg. Trearkitekturen omtales som å være en løsning på miljøutfordringene som er i verden. Ved at lovverket har kravene og retningslinjene på det samme nivået som den tekniske fremgangen, blir det en fin løsning. Lovverket henger ofte etter, slik at det tar tid for å kunne skape bærekraftige omgivelser for samfunnet, sier Bunkholt.